Ceflox-TZ

Ceflox-TZ

Producator: Plethico Pharmaceuticals Ltd(India)

Pretul: 40.79 lei (cutia)

Reducere
3% - 39.57 lei
5% - 38.75 lei

  • : comp. film.
  • : 500 mg + 600 mg
  • : N10

Descriere Ceflox-TZ

FIECARE PASTILĂ CEFLOX-TZ H CONŢINE:
Ciprfloxacinâ hidroclorid echivalent cu Ciprofloxacină B.F.  250 mg Tinidazol B.F 300mg"
 
FIECARE PASTILA CEFLOX-TZ CONŢINE:
Ciprtloxacină hidroclorid echivalent cu Ciprofloxacină B.F.  500 mg Tinidazol B.F 600mg"
 
INDICAŢII:
 
CEFLOX-TZ ŞI CEFLOX-TZ H SUNT INDICATE ÎN URMĂTOARELE CAZURI:
 
1  Tratamentul infecţiilor polimicrobienc provocate dc diverse tipuri de populaţii
bacteriene aerobe şi anacrobc, precum sunt infecţiile în ginecologic, infecţii intraabdomenale, infecţii postoperatorii provocate de bacterii aerobe şi anaerobe, infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi, infecţii orodentale, sinusita cronică, ulcere la pacienţii cu diabet, escarii, osteomiclita cronică, abcese pulmonare şi empicmul.
2 Tratamentul diareei şi dizenteriei amebiene sau infecţiilor mixte (amebianâ + bacteriană) ale tractului gastrointestinal.
 
FARMACOLOGIE CLINICĂ:
 
Ciprofloxacină:
Absorbţia şi nivelul plasmalic depind de dozare.
Administrare entcralâ: Pastilele ciprofloxacină sunt absorbite bine şi rapid din tubul digestiv ia administrarea enteralâ. Nivelul plasmalic maximal este atins peste 1.0 1.5 ore după administrare. Biodisponibilitatea absolută constituie aproximativ 70 % fără pierderi considerabile în cadrul primei metabolizări. Concentraţia plasmatică este direct proporţională cu doza.
Aproximativ 40 50 % din do/a administrată enteral este eliminată cu urina în formă nemodificată. Dupâ administrarea enteralâ a 250 mg ciprofloxacină concentraţia acesteia in urină de obicei depăşeşte 200 mcg/ml în primele 2 ore şi atinge aproximativ 30 mcg/ml peste 8 12 ore. Administrarea concomitentă a probenecidului cu ciprofloxacină provoacă reducerea concentraţiei ciprofloxacinei în rinichi cu 50 % şi la creşterea concentraţiei cu 50 % în circuitul sistemic. Deşi concentraţia ciprofloxacinei în bilă depăşeşte dc câteva ori concentraţia plasmatică după administrarea enteralâ, numai o cantitate mică din doza administrată este eliminată cu bila. Aproximativ 20 30 % din doza administrată cnlcral este eliminată cu masele fecale timp dc 5 zile dupâ administrare. în urină se determină patru metaboliţi cantitatea generală cărora constituie circa 15% din doza administrată. Metaboliţii posedă activitate antimicrobianâ însă sunt mai puţin activi comparativ cu ciprofloxacină nemodificată.
Tinidazol:
Este compet absorbit din tractul digestiv.
Concentraţia plasmatică maximală de aproximativ 40 mcg/ml este atinsă peste 2 ore de la administrarea dozei unice dc 2 g şi descreşte la aproximativ la 10 mcg/ml peste 24 orc şi 2.5 mcg/ml peste 48 ore. Concentraţii similare sunt atinse la administrarea intravenoasă a dozelor echivalente.
Tinidazol este rapid şi pe larg răspândit cu atingerea concentraţiilor similare celei plasmatice în bilă, lapte, lichid cefalorahidian, salivă, diferite ţesuturi. Uşor pătrunde bariera placentară. Doar 12 % sunt legate de proteinele plasmatice.
La metabolizarca preparatului se formează derivaţi hidroxilaţi care se pot modifica în continuare cu formarea de conjugaţi gluciuonici. Derivaţii hidroxilaţi sunt metaboliţi activi.
Perioada dc înjumătăţire a tinidazoluiui este de 12 14 ore. Aproximativ 25 % din doza administrată este eliminată pe cale renală cu urina. Metaboliţii sunt şici eliminaţi pe cale renală şi constituie 12 %. O parte neînsemnată de tinidazol este eliminată cu masele fecale.
 
MECANISM DE ACŢIUNE:
 
Ciprofloxacină inhibă fermentul microbian ADN giraza (topoizomeraza II). Aceste ferment condiţionează formarea ADN bacterian spiralat; din această cauză inhibarea lui de către ciprofloxacină provoacă deteriorarea ADN cromozomal şi moartea bacteriei. Deşi celulele omului conţin topoizomeraza II, aceasta diferă după structură şi funcţie dc topoizomeraza II a celulei bacteriene şi este sensibilă Ia inactivarea ci chinolone doar Ia concentraţii plasmatice foarte mari de preparat. Ciprofloxacină posedă efect baetericid atît asupra bacteriilor ce se divid cât şi asupra celor care se află în faza inactivă.
Tinidazolul se reface în poziţia 5 nitro în microorganismele - ţintă şi facilitează pătrunderea multor preparate medicamentoase în celula bacteriană. Tinidazolul refăcut posibil provoacă pierderea structurii spiralate a ADN.
 
ACTIVITATEA ANTIBACTERJANĂ
 
Ciprofloxaciana este un remediu antibacterian eficient la administrarea enterală. Ea posedă spectru antibacterian mai larg decât alte preparate antibacteriale cunoscute în prezent pentru administrare enterală. Acest complex este activ faţă de majoritatea bacteriilor aerobe gram negative întâlnite în practica clinică.
Tinidazolul distruge bacteriile anacrobe obligate şi paraziţii protozoici microaerofili. Un şir de bacterii anaerobe sunt sensibile la CMI 1.6 mg/l. Acestea sunt Bacteroides spp; B. fragilis, Gardnerella. Fusobactcrium spp; Clostridium spp. tinidazolul este activ faţă de T. vaginalis, E. histoly tica, Giardia lamblia.
Tinidazolul este administrat pentru tratamentul sepsisului anaerob. peritonite, abcese intraabdominale şi cerebrale.
Tinidazolul este indicat pentru chimioprofilaxia infecţiilor în intervenţiile abdominale şi ginecologie.
 
CONTRAINDICAŢII:
 
Hipersensibilitatea Ia ciprofloxacină / tinidazol în anamneză este contraindicaţie pentru administrare. Hipersensibilitatea în anamneză la alte chinolone deasemenea este contraindicaţie pentru administrarea ciprofloxacinei (excepţie este Salmonclla typhi şi mucoviscidoza rezistenta la alt tratament). Ciprofloxacină nu trebuie administrată copiilor şi gravidelor, deoarece toate chinoionele (acidul nalidixic, norflocacina) pot provoca distrugerea cartilajului articular şi alte semne de artropatie. Nu se cunoaşte dacă ciprofloxacină se elimină cu laptele matern (se excretă cu laptele la şobolani) din care cauză nu se recomandă administrarea la mamele care alăptează sau se recomandă de a întrerupe lactaţia.
 
EFECTE ADVERSE:
 
De regulă Ceflox TZ este bine tolerat. Majoritatea efectelor adverse sunt tranzitorii şi dispar Iară sistarea tratamentului. Cele mai ferevente efecte adverse sunt:
Din partea tractului digestiv: greţuri, vomă, diaree, dureri /discomfort abdominal. SNC: vertij, cefalee. tretnor, excitare. Hipersensibilitate cutanată: prurit, urticarie, erupţii.
 
INTERACŢIUNEA CU ALIMENTELE:
 
Neînsemnată.
 
INTERVENŢII DIAGNOSTICE:
 
Nu au fost raportate.
 
ADMINISTRARE ŞI POSOLOGIE:
 
1 - 2 pastile de 2 ori pe zi timp de 1-10 zile.
 
FORMADE LIVRARE:
 
CEFLOX-TZ H blister a 10 pastile
CEFLOX-TZ blister a 10 pastile

 

ATENȚIE ! Toate informațiile din acest site sunt publicate cu scop informativ și nu se pot substitui sfaturilor sau prescripțiilor medicului dumneavoastră sau a oricărui personal medical calificat.


Produse din aceeasi categorie.


 cutii